Splav Podlužianky

4.marca 2007

Podlužianka

Podlužianka je vodný tok na území okresu Levice, Pramení v Štiavnických vrchoPlavba poľom, v pozadí Vápnik (Šiklóš)ch na západnom úpätí Ostrého vrchu. Na krátkom úseku tečie na juh až k horárni Žuhráčka. Preteká cez Soviu dolinu, sprava priberá významnejší prítok spod Priesilu, koryto sa stáča na juh a opúšťa Štiavnické vrchy. Vteká do Podunajskej pahorkatiny, preteká vinohradníckou oblasťou a následne obcou Nová Dedina. Priberá Gondovský potok, Čajkovský potok, Rybnícky potok. Potom preteká územím mesta Levice. Za osadou Géňa najprv sprava priberá Starotekovský kanál a následne sa koryto Podlužianky vetví na dve ramená. Pravostranné rameno je novým zregulovaným korytom, ktoré tečie juhozápadným smerom a ústi do Hrona pri obci Vyšné nad Hronom. Druhé, pôvodné rameno, nazývané aj Stará Podlužianka, pokračuje na juhovýchod. Na území obce Šarovce ústi do Sikenice. (zdroj www.wikipedia.sk)

S myšlienkou splaviť Podlužianku prišiel Rado. Keď som tento nápad počul prvýkrát, len som sa pousmial a pomyslel som si, že toho splavu sa ja radšej nezúčastním. Nie, že by som bol lenivý, alebo by som sa bál obtiažnosti. Tí, ktorí poznajú Podlužianku, vedia pochopiť moje dôvody, pre tých čo ju nepoznajú, poskytnem svoj krátky popis.

Koryto je vybetónované alebo vyložené kockami, jeho šírka sa pohybuje od 1m až 4m (aj to len v dolnom úseku). Po väčšinu roka je hĺbka vody 20cm – 40cm. Po valci, vlne, perejke, nebolo ani stopy. Najväčšie nebezpečenstvo predstavujú malé mosty (lávky) vybudované miestnymi obyvateľmi. Splavovať je ju možné iba v období nepretržitých dažďov.

Chystáme sa na voduVšetko sa to začalo cestou  autom na členskú schôdzu klubu v lodeOkolo levickej autobuskynici Kalnej  nad Hronom ktorá sa konala v sobotu 3. marca. Rado začal rozprávať o svojich srdcovkách (splavovanie potokov, potôčikov, proste všetkého, kde sa zmestí kanojka alebo kajak a nezmestí raft), spomenul aj Podlužianku, ktorá mala zvýšený stav vody a podotkol, že by ju rád splavil. Zo začiatku som mal strach o Radove psychické zdravie, no nakoniec som sa nechal na splav prehovoriť. Začal som to vnímať ako recesiu a výzvu, lebo Podlužianku zrejme nikto nesplavil, teda by šlo o prvosplav. Na schôdzi sme všetkých pozvali na zajtrajší splav, niektorí sa smiali, ale našli sa aj tí, ktorým sa nápad zapáčil no mali už iný program, zdravotné problémy, neodkladnú prácu. Počas schôdze som spoznal nového člena nášho klubu Tomáša, mal záujem ísť s nami. Keďže sme ho považovali za neskúseného vodáka mali sme strach Tomáša posadiť samého do kanojky (dosť sme sa mýlili). Tomu to však nevadilo a rozhodol sa, že nás bude sprevádzať po brehu.

Okolo priemyselného parkuNašla sa aj hať!!!V slnečné nedeľné ráno (11:00) sme nastupovali na vodu, pri križovatke Pereca s  Podlužiankou, z vyššieho miesta by to už nešlo, koryto tam bolo veľmi úzke. Tomášovi, ktorý bol na brehu, sme odovzdali naše fotoaparáty a vyrazili sme. Musím ešte podotknúť, že prúd vody bol na naše prekvapenie neuveriteľne silný. Pred nami bol 1,5 km úsek cez mesto Levice. Samozrejme, ľudia na nás pozerali s úžasom (možno niektorí aj s hrôzou). Dostali sme sa k levickému priemyselnému parku, najviac ma zaujali nechutné odpadové potrubia, ktoré ústili do Podlužianky. Počas celého splavu sme sa rozprávali, až sme sa dozvedeli, že náš novOdpadové potrubie z priemyselného parkuý člen Tomáš má už nejaký ten splav za sebou a vôbec nie je začiatočník. Splav ubiehal veľmi rýchlo, až sme sa ocitli pri pôvodnom ramene, ktoré je zarastene stromami a je v ňom malé množstvo vody. Jediná možná cesta bola pravostranným ramenom. Od ústia Toto bola tá lávka :)do Hrona nám chýbal 1 km, keď som zbadal pred sebou padnutý konár cez celé koryto. Ako som sa približoval vysvitlo, že ide o lávku, ktorá slúžila miestnym na skrátenie cesty k cintorínu. Prečo som povedal  "slúžila"? Po zistení, že ide o lávku som sa snažil vypádlovať si proti prúdu vystúpiť s kajaku a preniesť. Avšak za mnou išiel môj dobrý kamarát Rado, ktorý kým sa spamätal a uhol sa mi, už som objímal lávku, ktorú som nakoniec aj strhol. Do Hrona sme sa už dostali bez ďalších ťažkostí. Splav nám trval 2,5 hodiny a vzdialenosť odhadujem na 7,5 až 8 km. Hladina Hrona  bola taktiež zvýšená, čo zapríčinilo vytvorenie peknej haťky na ktorej sme sa do sýtosti vyhrali.

 Na Hrone

Splav Podlužianky hodnotím ako pekný nedeľný výlet, určite ho ešte zopakujeme. Nemám to potvrdené od starších vodákov, ale tajne dúfam, že išlo o prvosplav .

text: Žito

foto: Tommy

Ak máš záujem pozri Tommyho video z z tejto akcie

späť do kroniky