II. Granus Cup 2005

15. októbra 2005

Slnečná sobota 15. októbra 2005.  V lodenici vodáckeho klubu Hron  Kalná nad Hronom sa chystá II. ročník vodáckej súťaže „Granus cup 2005“, ktorou  vodáci ukončia tohoročnú sezónu a symbolicky zamknú Hron. Túto súťaž pripravuje VK Hron v spolupráci s vodáckou požičovňou Rio Granus, ktorá venovala aj hlavnú cenu.

Organizátori pripravujú trať na vode, prebieha prezentácia posádok, chystá sa tradičný guláš. Keď je všetko pripravené, súťaž môže začať. Najprv sa s nástrahami slalomovej trate, vytvorenej na Hrone pomocou bójí popasujú dvojčlenné posádky hlavnej kategórie C-2, po nich mládežnícke C-2  (do 15 rokov) a napokon štvorčlenné posádky na rafte R-4. Preteky prebiehajú v príjemnej atmosfére za výdatného povzbudzovania prizerajúcich sa divákov. Nie je núdza ani o neželané kúpele v trochu studenej jesennej vode. Na zápolenie vodákov sa prišli s kamerou pozrieť aj reportéri TV Nautik, ktorí pripravujú reportáž z tohto podujatia. Po ukončení súťaží predseda VK Hron zhodnotí uplynulú sezónu a veľkým kľúčom symbolicky zamkne Hron na tri západy. Nasleduje vyhodnotenie súťaží:

V hlavnej kategórii C-2 zvíťazili a získali Granus cup Frenky s Maťom (Tsuitas),

- C-2 mládež vyhrali Jožko Kubovič, Peter Nuota (Morskí vlci),

- R-4 vyhrala posádka „Granus section“ z VK Hron

Po vyhodnotení a odovzdaní diplomov a cien si všetci zasadli za spoločný stôl, aby sa posilnili vynikajúcim gulášom. S naplnenými žalúdkami potom všetci spomínali pri veľkoplošnej projekcii fotografií na akcie, ktoré zorganizovali v predchádzajúcom období.

Na záver v mene organizátorov chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k zdarnému priebehu tejto hodnotnej akcie najmä obci Kalná nad Hronom a pánovi starostovi, firme Paddler Bratislava a všetkým ostatným za ich účasť. Verím, že pri vode a na vode sa znova stretneme v budúcom roku.

Ahoj!

Joe

 

fotogaléria

späť do kroniky