1983 - osamostatnenie,

vznik TJ Slávia Agro Kalná nad Hronom

citát z kroniky :Obrázok z kroniky

" Výročná členská schôdza oddielu

Na túto členskú schôdzu nás pozval výbor TJ Družstevník Kalná nad Hronom. avšak po mnohých skúsenostiach s touto TJ sme sa rozhodli osamostatniť a vytvoriť samostatnú TJ s odborom  turistiky.

A tak od 1.1.1983 existuje nová TJ pod názvom

TJ SLÁVIA AGRO KALNÁ NAD HRONOM.

Jej činnosť je zameraná na športy veškerého turistického charakteru ako napr. vodná turistika, cykloturistika, pešia turistika, kanoistika atď.

Predsedom bol zvolený dlhoročný a obetavý funkcionár Gejza Tóth. Ostáva už len na činnosti ostatných členoch TJ ako prenikne jej meno do sveta.

 

 

                                                                           výbor TJ "