pridať k obľúbeným
ČATA - LEÁNYFALU 2018


23. - 26. augusta 2018

Vedúci :     Jozef Kubovič, mob.: 0903 378 925, e-mail: joe@vk-hron.sk 
Miesto (názov rieky) :  Hron, Dunaj
Trasa :                  Čata - Leányfalu
Počet km/obtiažnosť :  cca 60 km / ZWC
Stravovanie :      z vlastných zdrojov,
Ubytovanie :       vo vlastných stanoch a spacích vakoch
Bezpečnostné opatrenia :  - dodržiavať pokyny vedúceho
Doprava :             Transit + vlastnými autami
Plavidlá :                 vlastné, klubové
Odchod :   vo štvrtok 23. augusta 2018 o 12:00 hod  
Účastnícky poplatok :     

  • nečlenovia klubu:  10,- €,
  • členovia klubu dostanú príspevok na dopravu              

Uzávierka prihlášok : záväzne do 10. augusta 2018. Použi formulár
Poznámka :  každý účastník si sám hradí dopravu a poplatky za  táborenie  (ak pôjdeme do kempu, cca 1500,- Ft/os/noc) 
Každý si prinesie popruhy na naviazanie lode!

kompletný program v.pdf

 


Sme na www.facebook.com/vk.hron


VK HRON na


Aktualizované: 21.07.2018